Workshop II in Lithuania 24-25.08.2021

2021 metų rugpjūčio 24/25  dienomis Vilniuje, Hilton Garden Inn viešbutyje vyko Inovation Norway finansuojamo projekto Socialinio dialogo procedūrų ir bendradarbiavimo plėtra Lietuvos teisėsaugos tarnybose.

Renginyje dalyvavo Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovai, pareigūnai dirbantys policijoje, sienos apsaugos tarnyboje, priešgaisrinėje apsaugoje, taip pat muitinės ir bausmių vykdymo sistemos pareigūnai.

Vidaus reikalų ministrė A.Bilotaitė pagrindinį dėmesį skyrė vidaus tarnybos pareigūnų ir darbuotojų teisių ir socialinių garantijų užtikrinimui suvaldant migrantų krizę Lietuvoje. Savo pranešime ministrė ypač  akcentavo bendradarbiavimą su profesinėmis sąjungomis siekiant operatyvaus problemų sprendimo.

Renginio metu ministerijos bei profesinių sąjungų atstovai aptarė Lietuvos respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimus, kurie įtvirtina socialinių partnerių bendradarbiavimą įstatymu lygmeniu.

Ekspertas A.Černiauskas pristatė vykdomas derybas su Lietuvos respublikos vyriausybe dėl nacionalinio susitarimo biudžetiniame sektoriuje. Buvo aptarta Norvegijos ir kitų šalių praktika vystant socialinį dialogą teisėsaugos įstaigose.

Renginio dalyviai analizavo prieš metus pasirašytą policijos šakos kolektyvinę sutartį, nuostatų, stiprinančių socialinį dialogą perkėlimo į kitas sutartis galimybę. Diskusijų metu sutarta gerąją praktiką perkelti į kitas šakos kolektyvines sutartis, taip stiprinti profesines sąjungas, jų įtaką bei aprėptį.