I seminaras Lietuvoje 2021 08 06

2021 metų rugpjūčio 5/6 dienomis Vilniuje, Hilton Garden Inn vyko Inovation Norway finansuojamo projekto Socialinio dialogo procedūrų ir bendradarbiavimo plėtra Lietuvos teisėsaugos tarnybose.

Renginyje dalyvavo bausmių vykdymo sistemos pareigūnai iš visos Lietuvos bei Lietuvos respublikos teisingumo ministerijos bei kalėjimų departamento vadovai.

Pagrindinis dėmesys buvo skirtas Lietuvos bausmių vykdymo sistemos modernizacijai bei socialinio dialogo stiprinimui. Ministerijos atstovai pristatė savo viziją, kaip turėtų atrodyti bausmių vykdymo sistema, kokias mato grėsmes ir kaip jas suvaldyti bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.

Ministerijos bei kalėjimų departamento atstovai kalbėjo apie darbdavių lūkesčius įgyvendinant socialinį dialogą, dalyvavo diskusijose su kitais projekto dalyviais.

Renginio metu buvo išsamiai išnagrinėta šiuo metu galiojanti Bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinė sutartis, aptartos įstaigų kolektyvinės sutartys.

Pateikti siūlymai dėl informavimo/konsultavimo procedūrų, darbuotojų įtraukimo sprendžiant aktualias su darbo santykiais susijusias problemas, pasidalinta kitų šalių gerąja praktika.

Renginio metu surinkta informacija bus panaudota stiprinant socialinių partnerių bendradarbiavimą Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje.